Co dělají zvířátka na podzim? pracovní listy a aktivity v pdf

65 

Popis

Soubor obsahuje 35 stran pracovních listů a aktivit na téma: Co dělají zvířátka na podzim? Obsahuje příběh: O veverce Čiperce a Lískulce, obrázky veverek k popisu emocí. Dále obsahuje 8 šablon zvířátek k tvoření s plastelínou, 10 hádanek s obrázky na formátu A4, pracovní listy. Rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti.