Halloween: pracovní listy a aktivity v pdf

60 

Popis

Soubor obsahuje 29 stran pracovních listů a aktivit na téma HALLOWEEN, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd. Obsahuje krátkou pohádku s artikulačními cviky: ČARODĚJNICE BRADAVICE, 10 hádanek s obrázky na formátu A4, omalovánku, pracovní listy.