LÉTO: pracovní listy a aktivity v pdf

80 

Popis

Soubor obsahuje 46 stran pracovních listů a aktivit na téma: LÉTO, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd.

Obsahuje:

-2 letní příběhy k samostatnému vyprávění dětí, +dějové omalovánky
-pracovní listy
-lovení zvířátek z moře
-skládačky meloun a jahoda
-sbal kufr, přikládání obrázků podle vzoru
-třídění letního oblečení ke chlapci a dívce
-omalovánky