MOJE RODINA: pracovní listy a aktivity v pdf

80 

Popis

Soubor obsahuje 50 stran pracovních listů a aktivit na téma: MOJE RODINA, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd.

Obsahuje:

-malovaný příběh: NAŠE RODINA+demonstrační obrázky k příběhu
-demonstrační obrázky k tématu rodina
-pracovní listy
-autorská básnička
-skládačky
-omalovánky
-domečky k třídění
-24 pruhů k tvorbě vět