Podzim: pracovní listy a aktivity v pdf

60 

Popis

Soubor obsahuje 32 stran pracovních listů a aktivit na téma PODZIM, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd. Obsahuje pohádku O veliké řepě se cvičením na rozvoj sluchového vnímání, 10 podzimních hádanek s obrázky na formátu A4, dechové cvičení: utrhni hrušku+ básnička, omalovánku, pracovní listy.