POVOLÁNÍ: pracovní listy a aktivity v pdf

70 

Popis

Soubor obsahuje 36 stran pracovních listů a aktivit na téma: POVOLÁNÍ, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd.

Obsahuje:

-pohádka: O ČERVENÉ SLEPIČCE (k pochopení přísloví: „Bez práce nejsou koláče“.)
-pracovní listy
-autorskou básničku: POVOLÁNÍ
-HÁDANKY POVOLÁNÍ
-omalovánky