ROČNÍ OBDOBÍ: třídění obrázků v pdf

40 

Popis

Soubor obsahuje 4 strany A4 ročních období a 20 obrázků. Děti mají za úkol přikládat na základní karty malé obrázky, které jsou typické v daném ročním období. Aktivitou rozvíjíme slovní zásobu, rozumové schopnosti, motoriku, zrakové vnímání.