Zima: pracovní listy a aktivity v pdf

65 

Soubor obsahuje 38 stran pracovních listů a aktivit na téma ZIMA, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd. Obsahuje pohádku
O RUKAVIČCE, 10 zimních hádanek s obrázky na formátu A4, autorskou básničku, pracovní listy.

Popis

Soubor obsahuje 38 stran pracovních listů a aktivit na téma ZIMA, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd. Obsahuje pohádku
O RUKAVIČCE, 10 zimních hádanek s obrázky na formátu A4, autorskou básničku, pracovní listy.