DEN ZEMĚ: pracovní listy a aktivity v pdf

70 

Popis

Soubor obsahuje 32 stran pracovních listů a aktivit na téma: DEN ZEMĚ, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd.

Obsahuje:

-příběh: Jak Země chtěla nové šaty
-veselá x smutná Země-formát A4+23 obrázků ke třídění
-plakát formát A4-co zemi prospívá x škodí, plakát živly
-třídění odpadků do správných popelnic
-autorskou básničku: KAPIČKA EVIČKA+obrázek KOLOBĚH VODY
-pracovní listy
-autorskou básničku: ZEMĚ