LOGOHRÁTKY S ČARODĚJNICÍ ELVÍROU v pdf

77 

Popis

Logohrátky s čarodějnicí Elvírou obsahují 42 stran, vhodné k využití v mateřské škole při logopedických chvilkách. Je zde artikulační chvilka s příběhem: Jak čarodějnice Elvíra čarovala košťátko, dechová cvičení, aktivity k rozvoji sluchového a zrakového vnímání, rozvoji řeči,slovní zásoby a jemné a hrubé motoriky.

Soubor obsahuje:
-10 lektvarů s říkankami
-autorskou básničku
-příběh: Jak čarodějnice Elvíra čarovala košťátko+demonstrační obrázky k příběhu
-4 šablony na víčka
-10 měsíců se stíny čarodějnic ke hře: Najdi čarodějnici, která…
-hledání rozdílů
-spousta další inspirace