Halloweenské hrátky v pdf

60 

Kategorie:

Popis

Halloweenské hrátky obsahují 8 aktivit:

-grafomotorika

-strašáci-geometrické tvary

-stínohrátky

-zakroužkuj písmena

-slabikování

-urči první hlásku ve slově

-slož obrázek

-hra strašidelná kolečka