Logopedická prevence na téma: V LESE v pdf

188 

Popis

Soubor obsahuje 85 stran a je určený pro paní učitelky v MŠ v rámci logo chvilek, je plný inspirace, námětů a her. Zaměřuje se na hlavní oblasti rozvoje řeči (slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, výslovnost, rozumové schopnosti, rytmické cítění, zrakové a sluchové vnímání, motoriku, grafomotoriku). Tématem jsou zvířátka v lese a příroda.