MASOPUST: soubor aktivit v pdf

70 

Popis

Soubor obsahuje 41 stran pracovních listů a aktivit na téma: MASOPUST, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd.

Obsahuje:

-10 karet s informacemi o maskách, formát A 5
-demonstrační obrázky, formát A5
-autorskou básničku: MASOPUST
-stínohrátky-PUZZLE
-omalovánky
-pracovní listy