O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH: pracovní listy a aktivity v pdf

70 

Popis

Soubor obsahuje 40 stran pracovních listů a aktivit na téma: O dvanácti měsíčkách, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd.

Obsahuje:

-malovaná pohádka: O dvanácti měsíčkách
-pracovní listy
-autorskou básničku: DVANÁCT MĚSÍČKŮ
-stínohrátky
-omalovánky