TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY: pracovní listy a aktivity v pdf

77 

Popis

Soubor obsahuje 45 stran pracovních listů a aktivit na téma: TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY, které rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, grafomotoriku, řeč, rozumové schopnosti atd.

Obsahuje:

-pohádka: Jak šel medvídek poprvé do školky
-pracovní listy
-třídění věcí do batůžků
-24 demonstračních obrázků: CHOVÁNÍ
-12 demonstračních obrázků: CO DĚLÁME VE ŠKOLCE?
-12 obrázků s ranními pozdravy
-hra: ulož děti na lehátko